Ποιες είναι οι απαιτήσεις του σκύλου σας σε περίοδο υψηλής δραστηριότητας;