Τί χρειάζεται να γνωρίζουμε για το όνομα του σκύλου.